header banner
Default

Pengembalian Biaya 2022


Veelgestelde vragen over uw belastingaangifte

VIDEO: Belastingtip: let hierop bij invullen belastingaangifte
De Telegraaf

Wist u dat veel belastingbetalers naar verwachting vóór 1 mei 2022 hun aangifte inkomstenbelasting indienen bij de Belastingdienst? Vooral als zij nog (veel) inkomstenbelasting moeten betalen over 2021. Zij willen daarmee voorkomen dat zij, naast het bedrag van de inkomstenbelasting, hierover minimaal 4% belastingrente moeten betalen aan de Belastingdienst. 

Een alternatief is om zo snel mogelijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen bij de Belastingdienst voor het nog te betalen bedrag. Als de belastingaanslag over 2021 een datum heeft die na juni 2022 ligt, moet u ook belastingrente betalen.

Meer over belastingrente

De Belastingdienst heeft al veel gegevens voor u ingevuld in uw aangifte inkomstenbelasting over 2022. Het is belangrijk dat u deze gegevens goed controleert. Eventuele aanvullingen en verbeteringen kunt u doorgeven aan de Belastingdienst door online een nieuwe belastingaangifte in te dienen.

U kunt in bepaalde gevallen een betalingskorting van de Belastingdienst krijgen als u in één keer het hele bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting betaalt vóór de eerste betaaldatum. Maar let op: in 2022 gaat het om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 die u in termijnen mag betalen. En bijvoorbeeld niet om de aanslag inkomstenbelasting over 2021 die u na indiening van de belastingaangifte over dat jaar ontvangt.

Fraudeurs sturen regelmatig brieven of berichten via WhatsApp, sms, of e-mail uit naam van de Belastingdienst. Het lijkt dan of de afzender de Belastingdienst is, maar dat is het niet altijd. 

Twijfelt u of een bericht van de Belastingdienst is?

  • Log in op de site van de Belastingdienst:  Mijn Belastingdienst .
  • Staat het bericht ook op de site? Dan weet u zeker dat de Belastingdienst het heeft verstuurd. 
  • Wilt u geld overmaken naar de Belastingdienst? Controleer altijd het  bankrekeningnummer op deze lijst .
  • De Belastingdienst vraagt u nooit per e-mail, WhatsApp of sms om via een link uw persoonlijke gegevens te delen of om geld over te maken. 

Zorg dat u de 5 veiligheidsregels kent. Op deze pagina leest u meer over veilig bankieren. 

Sources


Article information

Author: Ronnie Franklin

Last Updated: 1698492122

Views: 1087

Rating: 3.7 / 5 (33 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ronnie Franklin

Birthday: 1912-06-05

Address: 027 Herring Course, West Kristenstad, OR 19578

Phone: +4818855770794552

Job: Chemist

Hobby: Board Games, Fishing, Bowling, Metalworking, Coin Collecting, Magic Tricks, Graphic Design

Introduction: My name is Ronnie Franklin, I am a fearless, Determined, clever, risk-taking, intrepid, unswerving, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.