header banner
Default

Zal de koers van ETH stijgen als gevolg van de explosieve staking van Ethereum?


De vraag naar staking op het Ethereum (ETH) netwerk blijft explosief groeien. Als resultaat ontstaan er record lange wachttijden voor gebruikers om hun munten te kunnen staking op het netwerk.

Wachttijden zijn nu soms zelfs langer dan 45 dagen en bestaan uit ruim 90.000 validators. Hoewel gebruikers niet blij zijn met de lange rijen is de sterke vraag naar Ethereum staking goed voor het netwerk en mogelijk ook de ETH koers. 

Staking waarde nadert miljard

Staking is een paar jaar beschikbaar op het netwerk na de lancering van ETH 2.0 en groeit sindsdien erg hard. Uit de on-chain data van Glassnode is goed te zien hoe Ethereum staking op het netwerk flink aan het groeien is (zie Figuur 1). Momenteel is het gebruik van de staking protocollen gegroeid tot een imposant totaal van 25 miljoen ETH. Het huidige circulerende aanbod aan munten is ongeveer 120 miljoen, wat betekent dat ruim 20% van de munten in staking protocollen zit. 

Van januari 2021 tot april 2023 ervaart het netwerk een constante groei van ongeveer 7 miljoen ETH dat per jaar aan stakings protocollen wordt toegevoegd. In de afgelopen maanden wordt de groei plots explosiever, zo zien we dat in de laatste 3 maanden alleen al ruim 7 miljoen ETH is toegevoegd aan de protocollen. Opvallend, want dit is net zoveel als we normaal in een jaar zouden verwachten. Als deze trend zich voortzet dan is het netwerk op weg om eind dit jaar ruim 35 miljoen staked ETH op het netwerk te hebben. Dit is niet niks, met de huidige koers komt dit neer op een totaalwaarde van $63 miljard.

Sources


Article information

Author: Christopher Jones

Last Updated: 1699127282

Views: 1085

Rating: 4.4 / 5 (68 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christopher Jones

Birthday: 1954-06-19

Address: 08431 Barron Canyon Apt. 467, South Kenneth, UT 08146

Phone: +3640105905199407

Job: Artificial Intelligence Specialist

Hobby: Photography, Woodworking, Yoga, Skateboarding, Tennis, DIY Electronics, Role-Playing Games

Introduction: My name is Christopher Jones, I am a Colorful, striking, accessible, artistic, tenacious, cherished, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.